روضه عقل ؛ فرهنگ جنون

چقدر مظلومیت !

هر که از خدای عقل فرمان می برد ، دیوانه می شود و آن که قوه مکاره خویش را فرمانده وجود خود می کند و طوق بندگی نفس را بر گردن می نهد

و حلقه غلامی شیطان را آویزگوش خویش می کند عاقل خوانده می شود !!

امروز باید روزه عقل خواند و گریست !

۳۴۸ صفحه ، قطع رخشتی ، جلد شمیز

نویسنده : محسن عباسی ولدی انتشارات : جامعه الزهرا

دیگر کتابهای نویسنده :