روضه الاسرار (دیوان سروش اصفهانی ) منظومه حماسی در سوک حماسه سازان کربلا

سروش اصفهانی شاعر بزرگ دوره قاجار و از پیروان نهضت بازگشت ادبی نیز از یکی از آنها مثنوی « روضه الاسرار » می باشد . منظومه روضه الاسرار « از فصیح ترین و شیواترین منظومه های حماسی دوران قاجار ، بلکه تمام دوران های شعر فارسی است .»

این منظومه حماسی که بر وزن شاهنامه سروده شده ، برای اولین بار به نام « هزار بیت سروش » در تبریز سال ۱۲۸۶ پس از مرگ سروش به چاپ رسیده است . و اینک بصورتی مستقل همراه با مقدمه و توضیحات به ارداتمندان حضرت امام حسین (ع)تقدیم می گردد .

اثر دیگر سروش اصفهانی ترکیب بند زیبا و طولانی به نام « شصت بند سروش »است .

فهرست مطالب کتاب

تولد سروش

زادگاه سروش

خاندان سروش

نا م و نسب سروش

تخلص سروش

تحصیلات و معلومات سروش

آغاز شاعری سروش

ادوار زندگی سروش

آثار سروش

۱ . شمس المناقب

۲ . منظومه اردی بهشت

۳ . روضه الاسرار

ماخذ روضه الاسرار

تحریفات

ویژگی ها روضه الاسرار

منظومه حماسی روضه الاسرار

روضه الاسرار در شرح واقعه کربلا

در بیان کیفیت روز عاشورا و شهادت جناب سیدالشهدا(ع)

آمدن بحری ها به یاری سیدالشهدا و اذن یافتن ایشان از نور دیده زهرا(س)

آمدن فرشته ارض و اجازت نیافتن

در ذکر آمدن فرشته نصرت و ناامید بازگشتن

آمدن فرشته ابرها به یاری و اذن نیافتن از آن مولا

آمدن ملک موکل باد به یاری حضرت

آمدن ملک موکل آتش و ماذون نشدن او

استمداد خواستن زعفر پادشاه پریان و ماذون نشدن

آمدن جبرئیل به یاری حضرت و مکالمه با او

در بیان تبلیغ نمودن حضرت رسالت را به سید سجاد(ع)

آمدن روان دشمنان به خدمت حضرت

در بیان کیفیت شهادت مقدم شهدا حربن یزید ریاحی

در بیان کیفیت جناب ابوالفضل العباس (ع)

در بیان کیفیت شهادت جناب شاهزاده قاسم

در بیان کیفیت شهادت طفلان زینب محمد و عون

در کیفیت شهادت علی اکبر

در بیان کیفیت شهادت جناب علی اصغر

در بیان کیفیت جناب شاهزاده عبدالله

در بیان آمدن ذوالجناح از قتلگاه

در بیان کیفیت آوردن فضه شیر را به قتلگاه از بهر پاس شهدا

در بیان کیفیت آتش زدن خیمه ها

در بیان کیفیت حال اسرار و عبور از قتلگاه شهدا

در بیان کیفیت احوال مرغان آن سرزمین

در بیان کیفیت احوال مرغان آن سرزمین

در بیان کیفیت روز سیم از شهادت

در ختم مصیبت نامه و دعای پادشاه جمجاه

کشف الابیات

روضه الاسرار در شرح کربلا

دارم اندر دست خونین خامه ای تا که بنویسم مصیبت نامه ای

لیک می ترسم که سوزد خامه ام همچنان ننوشته ماند نامه ام

خامه ام ترسم که گردد محترق یا بسوزد از تف آهم ورق

بر نشانم اشک تف آه را تا نویسم سرگذشت شاه را

کرد حق چون حال آن شاه وفی آشکارا بر خلیل و بر صفی

آن ببرد از دل غم هابیل خویش وان فرامش کرد اسماعیل خویش

حق چو اسماعیل با تسلیم ذبح کردن گفت ابراهیم را

…..

۸۸ صفحه ، قطع رقعی ، جلد گالینگور

نویسنده : سروش اصفهانی به کوشش : علی آقا محمدی انتشارات : نقش نگین