اگرچه از نظر برخی افراد همزن جزء وسایل ضروری آشپزخانه نبوده و هم زدن مواد را می توان به راحتی با دست هم انجام داد، اما این وسیله برای بسیاری از آن هایی که هم علاقه مند به آشپزی، شیرینی پزی و درست کردن دسرها بوده و هم در مقابل از وقت کمی برخوردارند یا به هر دلیلی نمی توانند به راحتی از قدرت دستان خود استفاده کنند، وسیله ای معجزه آور است. دستگاه همزن در دو نوع دستی و کاسه ای وجود دارد. نوع کاسه ای آن حاوی یک کاسه پلاستیکی یا شیشه ای بوده که مواد غذایی برای هم خوردن در آن ریخته می شوند.

هم زن دستی بدون ظرف یا پارچ مخصوص بوده و فقط دارای سری های مختلف برای هم زدن موادی است که از قبل درون ظرفی ریخته شده اند. همزن دستی نسبت به همزن کاسه ای، معمولاٌ برای مقادیر کمتر مواد غذایی استفاده می شود.

به طور کلی همزن از درجه های سرعت متفاوت تشکیل شده که می توان آن را بر حسب نوع مواد و مراحل متفاوت تهیه آن ها تنظیم نمود. در برخی از همزن ها نیز سرعت به صورت دیجیتالی کم و زیاد می شود که این امکان را به شما می دهد تا بتوانید سرعت را کم کم زیاد نمایید. یک نکته مهم درباره همزن کاسه ای لبه دار بودن پارچ آن است به نحوی که مایعات به راحتی با خم کردن آن سرریز شوند. ریختن مایعات با پارچ های بدون لبه نه تنها سخت است بلکه ممکن است در حین ریختن مایعات، مقادیری از آن ها هدر رفته و در فضای اطراف بریزد.

منابع: http://housewares.about.com