نمایشگر جوهری 4.3 اینچی Ink Screen LCD Waveshare مناسب برای آردوینو / رسپبری پای

قیمت : از ۲۹۵,۹۵۰ - تا - ۲۹۶,۰۰۰

عرضه کنندگان این محصول

نمایشگر جوهری 4.3 اینچی Ink Screen LCD Waveshare مناسب برای آردوینو / رسپبری پای ۲۹۶,۰۰۰ تومان AftabRayaneh
نمایشگر جوهری 4.3 اینچی Ink Screen LCD Waveshare مناسب برای آردوینو / رسپبری پای ۲۹۵,۹۵۰ تومان صنعت بازار فروشگاه تخصصی قطعات رباتیک، الکترونیک و مکانیک
نمایشگر جوهری 4.3 اینچی Ink Screen LCD Waveshare مناسب برای آردوینو / رسپبری پای ۲۹۶,۰۰۰ تومان تخصصی ترین مرجع آموزش رباتیک پروژه رباتیک آموزش آردوینو